Strategie

Porter Concurrentieanalyse

De Porter Concurrentieanalyse analyseert de aantrekkelijkheid van een bedrijfstak. Het perspectief dat Porter hierbij hanteert is winstgevendheid. Een belangrijk uitgangspunt voor Porter is dat het er niet om gaat om de grootste te zijn en ook niet de beste voor iedereen, maar om een positie in de markt te vinden waar de concurrentiekrachten minder vat op krijgen dan op de rest van de bedrijfstak.

SWOT Analyse

De SWOT analyse is een combinatie van een externe analyse en een interne analyse. Het inventariseert de externe kansen en bedreigingen en de interne sterktes en zwaktes. Door de sterktes en zwaktes te confronteren met de kansen en bedreigingen in de confrontatiematrix, kunnen de belangrijkste strategische opties worden bepaald.